Sosna bartna z oddziału 550

Wycinek w pniu (2008r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak