Region w pieśni i opowieści

Uczestnicy i instruktorzy zajęć przed chatą w skansenie (2008 r.) zdjęcie: Janusz Korbel
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak