Stawy w Parku Pałacowym w dawnej ilustracji

Staw zachodni - pozyskiwanie lodu do lodowni w Pałacu Carskim w Białowieży (pocz. XXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak