Sokołowski Aleksander Władysław, prof. dr hab.

Aleksander Sokołowski. Karykatura Jacka Frankowskiego
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak