Zyndram-Kościałkowski Marian (1892-1946)

Marian Zyndram-Kościałkowski. (Źródło: „Nowiny” nr 12/1936)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak