Stajnia carska w Parku Pałacowym (Białowieża)

Ważenie zwierząt przed stajnią carską w Białowieży (pocz. XXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak