Widanow Dagmara


Pani Dagmara Widanow  - gdzieś
w Puszczy Białowieskiej
Artykuł pióra Dagmary Widanow:
(Czasopis 11/2010)

Magister filologii polskiej, publicystka, fotograf.

  Urodziła się 10 października 1982 roku w Hajnówce. Rodzinnie związana z Białowieżą. Do Szkoły Podstawowej w Białowieży uczęszczała w latach 1989-1997. Następnie podjęła naukę w Technikum Leśnym w Białowieży, którą ukończyła w 2002 roku. Pracę dyplomową poświęciła storczykom Puszczy Białowieskiej. W latach 2002-2007 studiowała filologię polską na Uniwersytecie w Białymstoku. Tytuł pracy magisterskiej – „Uroda zmysłów w poezji Haliny Poświatowskiej”. Ukończyła również studium reklamy i multimediów oraz kurs animatorów przyrody organizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  W latach 2007-2008 pracowała jako dziennikarka w wydawnictwie Prasa Podlaska, pisała do „Kuriera Porannego”, „Gazety Współczesnej”, „Teraz Białystok”. W 2008 roku podjęła pracę na stanowisku samodzielnego referenta w Domu Dziecka w Białowieży, na którym pracowała do końca marca 2010 roku. Od 2009 roku jest sekretarzem redakcji „Głosu Białowieży”.

  Pracując w Domu Dziecka zainicjowała powstanie strony internetowej placówki, zebrała fundusze na jej wykonanie, zajmowała się także prowadzeniem tej strony.

  Pisze reportaże, czasem opowiadania. W dzieciństwie pisała wiersze. Publikuje w „Głosie Białowieży”, miesięczniku „Czasopis”, współpracuje z pismem literacko-artystycznym „Kartki”.

   Od 2005 roku jest przewodnikiem turystycznym po Puszczy Białowieskiej.

   Zajmuje się fotografią, szczególnie chętnie fotografuje przyrodę i stare polskie miasta. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak
Białowieża Białowieża Masiewo Pizza Lublin