Buszko Paweł (1939-2014)


 
Paweł Buszko

Paweł Buszko – zasłużony leśniczy i specjalista ds. łowieckich w Nadleśnictwie Białowieża.

Urodził się 1 marca 1939 roku w Białowieży. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował przez pewien czas na ojcowskiej gospodarce. W latach 1959-1961 odbył zasadniczą służbę wojskową. Po powrocie z wojska podjął pracę jako kwitkarz w leśnictwie Pogorzelce (Nadleśnictwo Zwierzyniec) na terenie Puszczy Białowieskiej. W 1963 roku przeszedł do Nadleśnictwa Białowieża, gdzie został zatrudniony na stanowisku gajowego.

1 października 1968 roku powierzono mu stanowisko podleśniczego ds. łowieckich. Po kilku latach pracy Paweł rozpoczął naukę na wydziale zaocznym miejscowego technikum leśnego i ukończył ją w 1977 roku. W 1980 roku został awansowany na stanowisko leśniczego ds. łowieckich. Od roku 1992 pracował na stanowisku specjalisty ds. łowieckich, pod kierownictwem inspektora obwodowego ds. łowiectwa w Puszczy Białowieskiej mgr. inż. Lecha Miłkowskiego. Swoje obowiązki wykonywał bardzo sumiennie – to była jego życiowa pasja. Dużo uwagi poświęcał zabezpieczeniu karmy zwierzynie na zimę. Obsługiwał często polowania dewizowe. Myśliwi zagraniczni pochlebnie wyrażali się o jego fachowości i kulturze osobistej. Po przejściu inspektora Miłkowskiego z dniem 31 grudnia 1993 roku na emeryturę, pełnił przez pewien okres jego obowiązki.

Był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Od 1968 roku do końca życia należał do Koła Łowieckiego przy Zarządzie OZLP (RDLP) w Białymstoku.

W 1998 roku, ze względu na stan zdrowia, rozstał się z łowiectwem. Objął leśnictwo Budy, którym kierował do momentu przejścia na emeryturę w marcu 2004 roku.

Zmarł 7 października 2014 roku w szpitalu w Białymstoku, został pochowany na białowieskim cmentarzu. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda