Faliński Janusz Bogdan, prof. dr hab. (1934-2004)


prof. Janusz B. Faliński
- długoletni kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW
Artykuł:
(Kurier Poranny 2009)

Wybitny geobotanik, ekolog, długoletni kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW oraz przewodniczący Rady Białowieskiego Parku Narodowego.

  Urodził się 28 października 1934 r. w Rakoniewicach - woj. poznańskie. Do szkoły średniej uczęszczał w Wolsztynie. Po ukończeniu studiów biologicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1957 roku, pracował przez dwa lata jako nauczyciel w liceum w Górowie Iławeckim.

   W 1959 roku rozpoczął pracę w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW, w trzy lata później został jej kierownikiem (w latach 1973-1974 wybudował własną siedzibę Stacji). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1978 r., zwyczajnego - w 1986 r.

    W 1995 r. Uniwersytet Camerino we Włoszech nadał mu tytuł doktora honoris causa. Był członkiem zagranicznym Włoskiej i Nowojorskiej Akademii Nauk oraz członkiem kilku komitetów PAN, także rad lub komitetów redakcyjnych szeregu czasopism botanicznych krajowych i zagranicznych. Na przełomie lat 60. I 70. aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Białowieży, będąc jednocześnie jego przewodniczącym. Specjalizował się w wieloletnich studiach nad dynamiką roślinności i synantropizacją szaty roślinnej oraz w pracach z zakresu kartografii geobotanicznej. Uczestniczył w zespołowych badaniach geobotanicznych we Włoszech, na Syberii i na Węgrzech. Zorganizował międzynarodowy eksperyment kartograficzny w Puszczy Białowieskiej i program CRYPTO - „Rola roślin zarodnikowych w strukturze zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego”. Brał czynny udział w akcji na rzecz ściślejszej ochrony Puszczy Białowieskiej. W 1972 r. założył i redagował czasopismo „Phytocoenosis”.

Jest autorem około 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tej liczbie kilku książek. Laureat licznych nagród.

  Zmarł 11 listopada 2004 roku w szpitalu w Białymstoku. Pochowany w Białowieży.W pierwszą rocznicę śmierci Profesora, za bramą wejściową do Parku Narodowego, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Jego pamięci. Natomiast w 2006 roku Jego imieniem nazwany został dąb rosnący w oddziale 579 Puszczy Białowieskie - "Dąb prof. Janusza Falińskiego" (oprac. Piotr Bajko)

LINKI:

Sylwetka prof. Janusza B.Falińskiego (strona internetowa Białowieskiej Stacji Geobotanicznej)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda