Chór Parafii Prawosławnej św.Mikołaja (Białowieża)


Chór białowieskiej parafii i jego opiekun ks.Waldemar Piotrowski

Przy białowieskiej parafii działają dwa chóry– jeden złożony z osób starszych oraz drugi – młodzieżowy. Chór młodzieżowy powstał w 1993 roku z inicjatywy ówczesnego psalmisty Jerzego Kulika. Tworzą go amatorzy – głównie studenci i uczniowie. Chór ma w swym repertuarze oprócz muzyki cerkiewnej, również utwory ludowe białoruskie, rosyjskie i ukraińskie. Reprezentował Białostocczyznę i kulturę muzyczną prawosławia w mediach (radio, telewizja), występował także przed wybitnymi postaciami życia kulturalnego – m. in. noblistą Czesławem Miłoszem. Brał wielokrotnie udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

       W 1998 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii chórów parafialnych wiejskich, a w następnym roku zdobył już I nagrodę w tej samej kategorii.

    W 1999 roku zajął także II miejsce na IV Przeglądzie Chórów Kolędniczych w Terespolu. W tym samym roku (w dniach 20-27 kwietnia) odbył tournee po Szwajcarii.

    W 2002 roku na Międzynarodowych Dniach Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce chór został laureatem nagrody Eugeniusza Czykwina, redaktora naczelnego „Przeglądu Prawosławnego”.

    W roku 2006 chór pod dyrekcją Marcina Aleksiejuka zajął 3 miejsce. Od 25 czerwca 2006 obowiązki dotyczące chóru, zostały powierzone księdzu  Waldemarowi Piotrowskiemu,   nowemu wikariuszowi białowieskiej parafii.

   W 2008 roku, chór pod dyrekcją księdza Piotrowskiego zdobył 1 miejsce w kategorii chórów wiejskich w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008. Od 1995 roku chór współorganizuje ekumeniczne koncerty bożonarodzeniowe, które odbywają się w styczniu w Białowieskim Ośrodku Kultury. Sukcesy odnosi także parafialny chór dorosłych. W 1979 i 1994 roku został nagrodzony orderem św. Marii Magdaleny III stopnia. (na podstawie:Piotr Bajko „ Białowieża. Parafia prawosławna św. Mikołaja” ze strony Parafii Prawosławnej w Białowieży - www.bialowieza.cerkiew.pl)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak