Mostek nad Narewką w Parku Pałacowym (Białowieża)


Prawdopodobnie w tym miejscu pierwszy most istniał już w XVII w. (2008r.)
Park Pałacowy (mapa interaktywna)

  W źródłach pisanych dotyczących Białowieży nie ma żadnej wzmianki o pierwszym moście, który został zbudowany nad rzeką Narewką, w okolicy obecnych stawów w Parku Pałacowym. Taki most musiał jednak istnieć już w XVII wieku, kiedy powstawała miejscowość.

  Wiemy natomiast, że solidny drewniany most nad rzeką Narewką, przepływającą przez Park Pałacowy w Białowieży, zbudowany został pod koniec XIX wieku, tj. w czasie zakładania samego Parku i budowy w nim pałacu cara Aleksandra III. Dzięki mostowi łatwo można było dotrzeć z kolejowej rampy cesarskiej czy też z Zastawy, przez groblę, do pałacu bądź innych obiektów parkowych. Zachowały się zdjęcia tego mostu. Carski most został zniszczony w czasie I wojny światowej. W okresie międzywojennym zbudowano nowy most, który później również uległ zniszczeniu.

  Rozwijający się po II wojnie światowej ruch turystyczny, wymusił
wybudowanie mostku dla ruchu pieszego. Do tego czasu turyści, by dostać się do obiektów na terenie Parku Pałacowego, musieli zataczać krąg przez obecne ulice – Kolejową i Parkową lub aleję wzdłuż rzeki. Tracili przez to czas i zapas sił potrzebnych do pokonywania szlaków turystycznych.

  W 1975 roku wykonano pierwszą część drewnianego mostku, a w pierwszej połowie 1978 roku – drugą. W celu udogodnienia przejścia po grobli, w 1978 roku wykonano na niej nawierzchnię asfaltową.


   Po upływie około 20 lat, mostek wymagał już remontu. Przeprowadziła go jesienią 1999 roku firma Hydroinż. W czasie remontu słupy, na których opiera się konstrukcja mostku, zostały wzmocnione i wyniesione nad poziom wody, by nie uległy korozji. Ponowny kapitalny remont mostek przeszedł w okresie wrzesień-grudzień 2010 roku. (oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak