Tomiałojć Ludwik, prof.Prof. Ludwik Tomiałojć -  ekolog, znany obrońca  Puszczy Białowieskiej
 

Polski uczony, działający także na forum międzynarodowym, ekolog, profesor zwyczajny. Jeden z czołowych polskich ornitologów badających zasoby i rozmieszczenie awifauny. Prof. Ludwik Tomiałojć pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Przez 25 lat prowadził badania w Puszczy Białowieskiej i od wielu lat zaangażowany jest w działania zmierzające do jej należytej ochrony. Od wielu lat także wypowiada się publicznie krytykując niewystarczającą ochronę przyrody, która prowadzi do zatracania pierwotnego charakteru Puszczy Białowieskiej. Jego krytyka administracji leśnej i polityków, w której kładzie nacisk na zatracenie etycznych i naukowych podstaw ochrony przyrody przez zarządców i administratorów Puszczy Białowieskiej odbija się szerokim echem i często powołują się na nią środowiska przyrodników.

    Charakterystyczne dla jego poglądów w sprawie Puszczy jest zdanie, że „Zatrzymanie wyrębów OSTATNICH naturalnych fragmentów dziś stworzyłoby jeszcze szansę na przywrócenie stanu dawnego także, w sąsiadującej z parkiem narodowym i resztkami lasu o cechach pierwotnych, części zagospodarowanej, poprzez samorzutną reekspansję gatunków oraz zagrożonych procesów z ich ostatnich ostoi. Za kilka lat będzie za późno, bo nawet same rezerwaty przyrody wytracają cechy pierwotności w wyniku bezlitosnej ingerencji.” (Dezinformacja i skandale w ochronie pierwotnych lasów, Przegląd Leśniczy, 2008 r.).

   L. Tomiałojć jest autorem ponad 240 prac naukowych. Jest członkiem Rady Krajowej partii Zieloni 2004.(oprac. Janusz Korbel)

 

ARTYKUŁ:

"Dezinformacja i skandale w ochronie pierwotnych lasów Ludwik Tomiałojć ("Przegląd Leśniczy" 2008r.)

 

 

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak