Bajko Anna (z d. Wojciuk)Pani Anna Bajko - długoletni wójt gminy Białowieża

Pedagog, pracownik kultury, samorządowiec, wójt gminy Białowieża w latach 1990-1996 i 2002-2006.

  Urodziła się 2 stycznia 1941 roku w Białowieży. Po ukończeniu w 1958 roku Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce  podjęła pracę jako nauczycielka - początkowo w Szkole Podstawowej w Masiewie, a następnie w Witowie. Jednocześnie uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Bielsku Podlaskim, które ukończyła w 1962 roku.

   Z początkiem lipca 1962 roku została zatrudniona na stanowisku kierownika Świetlicy Gromadzkiej w Białowieży, przekształconej w 1970 roku w Gromadzki, a następnie - Gminny Ośrodek Kultury. Z powodzeniem organizowała życie kulturalne w gminie. Stworzyła m.in. kluby kultury w Podolanach II, Pogorzelcach, Teremiskach i Budach. Reaktywowała Zespół Pieśni i Tańca „Białowieża”. Współtworzyła imprezę „Noc Kupały”. W tym czasie uzupełniała swoje wykształcenie. W 1964 roku ukończyła Studium Nauczania Początkowego w Białymstoku. Przez cztery lata studiowała na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, lecz z powodów rodzinnych  studia musiała przerwać.

  Była radną powiatową i wojewódzką. W 1990 roku została wybrana wójtem gminy Białowieża. Funkcję tę wykonywała do 1996 roku. W 2002 roku ponownie została wybrana wójtem w wyborach bezpośrednich. Funkcję tę sprawowała do 2006 roku. Do swych największych osiągnięć na stanowisku wójta zalicza przebudowę i modernizację Ośrodka Kultury w Białowieży, wybudowanie gminnej oczyszczalni ścieków, nawiązanie stałej współpracy z Rejonem Prużańskim na Białorusi.

  Odznaczona m.in.: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP”, Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Złotą Odznaką Honorową TPPR.

 W 1985 roku uplasowała się na II miejscu w „Złotej Dziesiątce” najlepszych pracowników kultury w woj. białostockim. (oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda