Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej"Kontrakt dla Puszczy" (1998r.)

Rządowy projekt z roku 1998, którego celem było wsparcie finansowe podmiotów uczestniczących w powiększaniu Białowieskiego Parku Narodowego na cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej.

   Część środków otrzymały gminy puszczańskie, a część Białowieski Park Narodowy. W roku 1999 przekazano w ramach kontraktu 20 milionów PLN (8 750 000 bezpośrednio na wnioskowane przez gminy inwestycje), a w roku 2000 - 10 milionów (6 500 000 zł na inwestycje wnioskowane przez gminy). W sumie 15 milionów trafiło do gmin i tyle samo do BPN. Za te pieniądze wybudowano i zmodernizowano m.in. szkoły w Dubinach, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze, w wielu miejscowościach wykonano kanalizacje, oczyszczalnie ściekow, modrnizacje dróg, wybudowano praktycznie od nowa zespół muzealno-biurowo-hotelowy Białowieskiego Parku Narodowego itd.

    W roku 2000 "Kontrakt" zakończył się spektakularnym wydarzeniem polegającym na obrzuceniu ministra środowiska jajkami przez tłum zwieziony do Białowiezy z okolicznych miejscowości w ramach akcji tzw. Komitetu Protestacyjnego Ziemi Hajnowskiej, pod sztandarami antyunijnymi i przypisującymi białowieskim naukowcom przyczynę biedy w regionie. (Oprac.: Rec/sm)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak