Polech Michał, gen. bryg. pilot (1932-1999)Generał brygady pilot, działacz samorządowy, w ostatnich latach życia związany z Białowieżą.

Urodził się 9 maja 1932 roku we wsi Odnoga (Kuźmy), na terenie gminy Michałowo.

W 1952 roku ukończył oficerską szkołę lotniczą w Dęblinie, a następnie Akademię Lotniczą w Monino (Rosja). W 1976 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady. Przeszedł różne stopnie kariery wojskowej, w ostatnim okresie pełnił funkcję zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i jednocześnie był dowódcą garnizonu Poznań. Na krótko przed odejściem na emeryturę wrócił na Białostocczyznę, gdzie przez kilka miesięcy pracował na stanowisku szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

W 1996 roku osiadł na stałe w Białowieży. W wyborach wybrany został radnym powiatowym, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Hajnowskiego. Zmarł 5 lipca 1999 roku. Pochowany 10 lipca na cmentarzu w Białowieży. W pogrzebie uczestniczył gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok, ówczesny dowódca wojsk lotniczych.

W 2000 roku Rada Gminy Białowieża nadała imię generała Michała Polecha jednej z ulic w Białowieży (przecznica pomiędzy ulicami Olgi Gabiec i Zastawy, w pobliżu Hotelu „Żubrówka”). (oprac. Piotr Bajko)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda