Sobór Św. Trójcy (Hajnówka)


 
 Sobór Św. Trójcy - widok ogólny (2009r.)
zbudowany
w latach
1974-1992
 projektant : A. Gregorowicz
 

Jedną z największych cerkwi w Polsce. Jednorazowo może pomieścić 5000 osób. Ma siedem ołtarzy i sale katechetyczne na 200 osób. Zbudowana na nieregularnym planie, wysokość 50 metrów cerkiew to jeden z najciekawszych przykładów współczesnej architektury w Polsce. Dach świątyni tworzą przenikające się nieregularnie betonowe łupiny, pofałdowane betonowe płaszczyzny, nieregularne kopuły i dzwonnica o niezwykłym kształcie, wewnątrz zachwyca niezwykła polichromia.

  Świątynie wybudowano dzięki staraniom ks. A. Dziewiatowskiego przy materialnej pomocy parafian oraz darczyńców z kraju i zagranicy. Budowa trwała 18 lat , od 1974 r. do 1992 r. Autorem projektu świątyni jest A. Gregorowicz, który za swe dzieło został uhonorowany nagrodą imienia Brata Alberta. Posadzka soboru jest wyłożona płytami z marmuru. Centralny żyrandol z pięknymi witrażami ma formę krzyża. Upamiętnia Tysiąclecie Chrztu Rusi. Witraże w oknach wykonano według projektu prof. A. Stalony-Dobrzańskiego. Autorem polichromii na ścianach świątyni jest D. Andronopulos z Grecji. Projektując i pisząc ikony nawiązywał do wzorów malarstwa późno bizantyjskiego .

   W górnej cerkwi zasługuje na uwagę oryginalna konstrukcja ikonostasu z betonu i pokrytego elementami ceramicznymi. Ikonostas w dolnej cerkwi wyrzeźbiony w drewnie, nawiązuje stylistyką do tradycyjnych wzorów.

   W okresie międzywojennym hajnowscy prawosławni należeli do parafii w Dubinach. W Hajnówce modlono się w prywatnym budynku przy ul. 3-go Maja 9 , w kaplicy p.w. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej. Historia parafii prawosławnej w Hajnówce zaczyna się w roku 1942 , kiedy to władze niemieckie przekazały działkę i opuszczone zabudowania nadleśnictwa „Leśna” nowoutworzonej parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy . Zaadaptowany na potrzeby cerkwi budynek służył parafianom do czasu oddania do użytku niewykończonego jeszcze soboru (1984 r.) .Wówczas starą świątynię przeniesiono do wsi Czyże.

   Współcześnie na terenie miasta Hajnówka istnieją 3 parafie prawosławne. Należy do nich ok. 2/3 mieszkańców Hajnówki. Od 1982 r. odbywa się tu co roku w maju , międzynarodowy festiwal chórów śpiewających muzykę cerkiewną. Przy soborze działa Szkoła Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej. (oprac. i zdjęcia: Krzysztof Parzych).

 

LINKI:

Sobór Św. Trójcy - galeria Krzysztofa Parzycha (więcje zdjęć)

Hajnowski Festwial Muzyki Cerkiewnej

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda