Mączewski Feliks (1896-1975)


Feliks Mączewski - pracownik DLP w Białowieży

Inżynier leśnik, przez wiele lat pracował na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

   W 1924 roku ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie i rozpoczął pracę na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży. Pracował początkowo na stanowisku praktykanta techniczno-leśnego, później adiunkta (asesora) i nadleśniczego (od 1927 roku) w Nadleśnictwie Szereszów. W pierwszej połowie lat 30-tych był nadleśniczym w nadleśnictwach Browsk i Narewka. W 1935 roku objął stanowisko inspektora, a w następnym roku – kierownika Biura Użytkowania i Zbytu Drewna w DLP Białowieża.

  Był prezesem Oddziału Związku Leśników w Białowieży. Wspomagał datkami budowę bursy szkolnej na terenie Parku Dyrekcyjnego oraz dożywianie biednych dzieci.

  W 1934 roku, pełniąc funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Narewka, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

   W lutym 1940 roku został wywieziony wraz z innymi pracownikami administracji leśnej przez NKWD w głąb Rosji. Tam wstąpił do Wojska Polskiego i przebywał na Bliskim Wschodzie.

  Do kraju wrócił w 1947 roku i został mianowany inspektorem DLP Okręgu Lubuskiego w Gorzowie, a następnie służbowo przeniesiony do DLP w Olsztynie, gdzie był kierownikiem Biura Użytkowania i Zbytu Drewna oraz zastępcą kierownika ds. użytkowania lasu. W 1959 roku objął funkcję kierownika Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Piszu. W 1971 roku przeszedł na emeryturę.

  Po wojnie odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz złotą odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur” i srebrną odznaką NOT.

  Zmarł 6 stycznia 1975 roku, w wieku 79 lat. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak