Brama wjazdowa (Białowieża)


 
Brama wjazdowa przy ul. Tropinka 119 (2011r.)

Brama wjazdowa na posesję przy ul. Tropinka 119 w Białowieży jest jedynym tego typu zabytkiem architektury drewnianej na Polanie Białowieskiej. Została zbudowana w okresie międzywojennym, najprawdopodobniej w latach 20-tych. Dawni gospodarze posesji pomysł i wzór bramy przywieźli przypuszczalnie z tzw. bieżeństwa (przymusowej emigracji z lat 1915-1922), tj. z terenu wschodniej Białorusi lub zachodniej Rosji. W Białowieży do tego czasu takich bram wjazdowych nie budowano. Zresztą, pomysł ten nie znalazł naśladowców wśród pozostałych mieszkańców. Wprawdzie w okresie międzywojennym i w drugiej połowie XX wieku w Białowieży zbudowano kilka drewnianych bram wjazdowych do obiektów publicznych, ale w zupełnie innym stylu.

  Brama była wielokrotnie remontowana. Przedostatni remont przeprowadził w 1985 roku miejscowy rzemieślnik Aleksander Buszko przy pomocy swego syna Andrzeja. Natomiast ostatni remont bramy wykonał w jesieni 2011 roku rzemieślnik Jan Skiepko ze Zwodzieckich.

  Wart uwagi jest także drewniany budynek mieszkalny, zbudowany na posesji Nr 119. W katalogu „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T.3. Województwo białostockie” (Warszawa 1992) podaje się, że wzniesiono go w końcu XIX wieku. Budynek wprawdzie swego pierwotnego wyglądu do naszych dni nie zachował, lecz nadal pozostaje ciekawym przykładem podlaskiego budownictwa drewnianego. W okresie międzywojennym w budynku tym mieszkała rodzina Celejów. W latach 30-tych w części domu funkcjonował sklep spożywczy, prowadzony przez rodzinę żydowską. Po wojnie mieszkańcami i właścicielami budynku byli Kalinowscy, następnie Walentyna i Roman Olszewscy. Obecnie dom jest własnością Joanny i Anatola Lewczuków. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak