Buryj Aleksandr Wasiljewicz


Aleksandr Wasiljewicz Buryj

Generalny dyrektor Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” (Białoruś).

   Urodził się we wsi Goreniczi na Mińszczyźnie (rejon bierezinskij). Tutaj ukończył szkołę średnią. Przed powołaniem do wojska pracował w miejscowym sowchozie.

    Po dwóch latach służby wojskowej wstąpił na Wydział Gospodarki Leśnej Instytutu Technologicznego im. Kirowa w Mińsku (obecnie – Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Po ukończeniu instytutu pracował początkowo w Kleckim Leschozie na stanowisku mistrza produkcji leśnej, następnie przez ponad 10 lat jako leśniczy w Leśnictwie Nieświeżskim, później jako główny leśniczy w Kleckim Leschozie. Przez ostatnie pięć i pół roku pracował na stanowisku dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Krasnosielskoje”, podlegającego Zarządowi do spraw Prezydenta Republiki Białorusi. 5 kwietnia 2011 roku powołany został na stanowisko generalnego dyrektora Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. (Oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak