Popławska Marta


Marta Popławska - podczas prac terenowy w BPN (2011r.)

Studentka studiów biologicznych II stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku. W obszarze jej zainteresowań przyrodniczych znajdują się porosty – zwłaszcza te charakterystyczne dla lasów naturalnych Puszczy Białowieskiej. Obecnie pisze pracę magisterską dotycząca tej właśnie tematyki.

   Od lat wspiera działania na rzecz powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego oraz lepszej ochrony zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. W tym celu aktywnie współpracuje z „Pracownią na rzecz wszystkich istot” – m.in. uczestnicząc w inwentaryzacji porostów w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera czy monitoringu przestrzegania zakazu wycinki ponad 100-letnich drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. I co warte pokreślenia robi to nie dla kasy, ale z miłości do Puszczy Białowieskiej – czego nie można powiedzieć o wszystkich , którzy swój cenny czas poświęcają temu kompleksowi leśnemu.

  Od 2009r. , mając na uwadze bezinteresowne zainteresowanie Puszczą ze strony Pani Marty, jej imieniem została nazwana najpotężniejsza sosna polskiej części Puszczy Białowieskiej ("Sosna Marta"). To ponad 40-metrowe drzewo rośnie w Rezerwacie Krajobrazowym Władysława Szafera. Obecnie jest to także sosna o największym obwodzie pnia pośród sosen białowieskich (391cm). Jest to drugi przypadek nazwania białowieskiej sosny imieniem żeńskim. Pierwszą była „Sosna Baśka” , nazwana przez Pana Cezarego Bańkę - strażnika BPN - imieniem jego córki - Barbary. Niestety drzewo padło ok. 1990 roku , ale do dziś w rezerwacie ścisłym można podziwiać jego potężne truchło. (oprac. Tomasz Niechoda)

Artykuły naukowe:

VLADIMIR GOLUBKOV, ADAM BOHDAN, MARTA POPŁAWSKA — Nowe, rzadkie i interesujące gatunki porostów Białowieskiego Parku Narodowego  (Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 3-4 2012) - streszczenie artykułu

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda