Horthy Miklós (1868-1957)


 
 Regent Węgier M. Horthy i prezydent RP I. Mościcki udają się na polowanie.
 

Węgierski admirał, regent Królestwa Węgier w latach 1920-1944, uczestnik polowania reprezentacyjnego w Puszczy Białowieskiej w lutym 1938 roku.

W Polsce przebywał z oficjalną wizytą w dniach 5-9 lutego 1938 roku. Zatrzymał się najpierw w Krakowie, a 6 lutego udał się w towarzystwie prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do Warszawy, następnie do Białowieży. Prezydent i regent podróżowali osobnymi pociągami.

Węgierski pociąg dotarł do Białowieży o godz. 21. Miasteczko powitało dostojnego gościa z należnym szacunkiem. Cała rampa kolejowa była udekorowana polskimi i węgierskimi sztandarami, a także girlandami z gałązek świerkowych, wśród których paliły się kolorowe lampki – białe, czerwone i zielone. Także trasa przejazdu do pałacu była okazale udekorowana. Nad wejściem do pałacu umieszczono tarczę z herbami Polski i Węgier, a po jej obu bokach wisiały sztandary. Całość oświetlały lampki o barwach narodowych obydwu państw.
.
Przywódcy Polski i Węgier oraz najwyżsi państwowi dostojnicy spędzili wieczór w pokojach reprezentacyjnych Prezydenta RP. Na spoczynek udano się o godz. 23.00.

7 lutego, o godz. 7 rano, gości zbudziły dźwięki sygnału myśliwskiego. Godzinę później zabrzmiał kolejny sygnał – tym razem wyjazdu na polowanie. Podstawionymi samochodami uczestnicy polowania udali się do Nadleśnictwa Narewkowskiego, gdzie wyznaczono 15 stanowisk łowieckich. W tym dniu polowali: prezydent I. Mościcki, marszałek E. Rydz-Śmigły, regent M. Horthy wraz ze swym synem Ettelem, książę duński Axel, poseł węgierski w Warszawie Andre de Hory, gen. K. Sosnkowski, gen. Kazimierz Schally i inni.

Polowanie odbyło się z naganką, przy słonecznej pogodzie, lekkim mrozie i cienkiej warstwie śniegu. Pierwsze pędzenie zwierzyny (tzw. miot) zakończyło się pomyślnym sukcesem. Regent Węgier ustrzelił 5 dzików, zaś książę Axel wspaniałego odyńca. Poza tym padło jeszcze kilkanaście dzików. Drugi miot odbył się po śniadaniu i nie należał już do udanych. Ustrzelono zaledwie kilka dzików. Podczas ostatniego miotu naganka napędziła pod linię myśliwych wraz z dzikami także wilki. Marszałek Rydz-Śmigły zabił wspaniałego samca – basiora. Pierwszego dnia polowania padło ogółem 29 dzików i 1 wilk.

Uczestnicy polowania powrócili do pałacu o godz. 17. Tego dnia regent i inni goście zwiedzili jeszcze muzeum puszczańskie. Oprowadzał w języku francuskim kierownik Parku Narodowego dr Jan J. Karpiński.

Po kolacji, o godz. 21, odbyła się uroczystość wręczenia przez prezydenta I. Mościckiego Regentowi Węgier M. Horthy’emu odznaki myśliwskiej św. Huberta (tzw. „spalskiej”). Następnie gen. K. Sosnkowski, w asyście inż. H. Knothego, wręczył dostojnemu gościowi odznakę i dyplom członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego. Z kolei dyrektor Lasów Państwowych w Białowieży inż. Karol Nejman przekazał M. Horthy’emu pamiątkowy album zwierający 50 zdjęć puszczańskiej przyrody, wykonanych przez J.J. Karpińskiego. Album ten został umieszczony w klonowym ozdobnym pudle, rzeźbionym ręcznie w warsztatach przemysłu ludowego przy Parku Narodowym.

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak