Puszkarski Klaudiusz (1905-1998), proboszcz parafii prawosławnej (Białowieża)

Ks. Puszkarski udziela ślubu Zofii i Witalisowi Wołkowyckim w 1968 roku. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Ireny Korolczuk
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak