Bajko Grzegorz (1908-1999)

Pan Grzegorz Bajko na kamieniu
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda