Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego (Teremiski)

zdelegalizowane Liceum z Mińska w Teremiskach
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak