Białowieski Szlak Transgraniczny

Trasa po stronie białoruskiej została poprowadzona przez fragment dawnej drogi imperatorskiej (carskiej), otwartej (zdjęcie) przez parę cesarską – Aleksandrę i Mikołaja II w 1903 roku.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak