Żubr w dawnej ilustracji

Koniec XIX lub pocz. XX w.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak