Żubr w dawnej ilustracji

II poł. XIX w. - rysunek: Zichy
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak