Żubr w dawnej ilustracji

Ważenie martwego żubra pod stajniami carskimi w Białowieży (pocz.XXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak