Żubr w dawnej ilustracji

Myśliwi z martwy żubrem (II poł. XIXw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak