Dowbysz Sergiusz (1929-1995)

Pan Sergiusz Dowbysz (zdjęcie:Mikołaj Hajduk -1979)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda