Dowbysz Sergiusz (1929-1995)

Wyroby z drewna autorstwa Pana Sergiusza Dowbysza (zdjęcie:Mikołaj Hajduk -1979)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak