Park Dyrekcyjny (Białowieża)

Grupa ludzi przed Instytutem Badawczym Leśnictwa w Białowieży (XX-lecie międzywojenne)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak