Fernandez, Nuria Selva, dr

"Rola padlinożerstwa dla wspólnoty drapieżników w pierwotnej Puszczy Białowieskiej" Univ. de Sevilla, 2004 (Książka jest publikacją rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Fizjologii i Biologii Zwierząt Uniwersytu Sewilli w Hiszpanii)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak