Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Brama wjazdowa do rezerwatu ścisłego BPN (zdjęcie: Nicolas S.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak