Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Głaz z tablicą pamiątkową poświęconą J.Paczoskiemu (2008r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak