Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Jedna z drobnolistna rosnący w sąsiedztwie drogi (obw. pnia 453cm) (2008r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak