Pałacowa Droga (Tryb) (Białowieski Park Narodowy)

Mogiła ofiar masowy egzekucji przeprowadzonych podczas II wojny światowej (2008r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak