Dowbysz Sergiusz (1929-1995)

Grób Pana Sergiusza Dowbysza i jego małżonki na białowieskim cmentarzu (2009r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda