Puszkarski Klaudiusz (1905-1998), proboszcz parafii prawosławnej (Białowieża)

Grób o. Klaudiusza Puszkarskiego na białowieskim cmentarzu (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak