Bajko Grzegorz (1908-1999)

Grób Pana Grzegorza Bajko na białowieskim cmentarzu (2009r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda