Park Dyrekcyjny (Białowieża)

Pozostałości po cmentarzu ewangelickim założonym w 1916 roku (2009r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak