Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)

Majątek Dołhe. Drzeworyt z 1880 r.
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak