Kolej do Białowieży

Przystanek Hajnówka (ok.1906r.) (Tygodnik Ilustrowany nr 14 1906r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda