Kolej do Białowieży

Odcinek linii Białowieża-Towarowa - Białowieża-Pałac (pocz. XX w.?)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak