Kolej do Białowieży

Przystanek Białowieża-Pałac (pocz. XX w.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak