Kolej do Białowieży

Dworze w Hajnówce (przed II wojną światową)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak