Kolej do Białowieży

Stacja Hajnówka (przed II wojną światową)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak