Kolej do Białowieży

Linia kolejowa Hajnówka-Białowieża i wiadukt w okolicy Hajnówki (Tygodnik Ilustrowany nr 14 1906r.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda