Kolej do Białowieży

Rampa carska w Białowieży - widok od strony południowej (okres I wojny światowej)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak