Kolej do Białowieży

Rozpoczęcie robót przy kolei (1897r.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak